Егейска Македония – от Античността до наши дни

Егейска Македония – от Античността до наши дни
Финансиране:
Централен фонд за стратегическо развитие
Направление:
Хуманитарни науки
Ръководител:
Лъчезар Стоянов Стоянов доц. д-р
Статус:
реализиран

Провеждане на пътуващ семинар, включващ практическо обучение (in situ) на студенти от БП “История”, БП “Археология” и БП “История и археология” и майнър програмите и изследователска дейност, свързана с проучване и събиране на материали за културно-историческото наследство в областта на Егейска Македония (11-13 ноември 2016 г.). Маршрут: София – Вергина – Берски манастир – Воден – Пела – Солун – София.


Екип:

  • доц. д-р Лъчезар Стоянов - преподавател
  • Марияна Богданова Стоянова-Алексиева - служител
  • проф. д-р Румен Генов - преподавател
  • доц. д-р Светла Янева - преподавател
  • доц. д-р Зарко Ждраков - преподавател
  • гл. ас. д-р Петранка Неделчева - преподавател
  • доц. д-р Живко Лефтеров - преподавател
  • доц. д-р Димитър Гюдуров - преподавател
  • гл. ас. д-р Методи Методиев - преподавател