Университетски речник, част 3

Университетски речник, част 3
Финансиране:
Централен фонд за стратегическо развитие
Направление:
Хуманитарни науки
Ръководител:
Веселин Методиев Петров проф. д-р
Статус:
действащ

Част 3 от проекта включва провеждане на дискусия за обсъждане на част от речниковите статии в базата на НБУ в гр. Созопол (8 – 11 декември 2016 г.).


Екип:

  • проф. д-р Веселин Методиев - преподавател
  • проф. д-р Пламен Бочков - преподавател
  • проф. д-р Христо Тодоров - преподавател
  • проф. д-р Евгений Дайнов - преподавател
  • проф. д-р Людмил Георгиев - преподавател
  • проф. Иван Касабов д.н. - преподавател
  • доц. д-р Емил Калчев - преподавател
  • проф. Михаил Неделчев - преподавател