Археология на суровините: химически и геоложки анализи

Археология на суровините: химически и геоложки анализи
Финансиране:
Външен

ФНИ

Направление:
Хуманитарни науки
Ръководител:
Боян Юлиев Думанов доц. д-р
Статус:
действащ

Локализиране на древни и модерни (до края на XIX в.)находища на метали /предимно желязо и мед/ и каменни суровини;
Извършване на анализ на събраните образци по методите на екстензивните и интензивни теренни археологически изследвания.


Постигнати резултати


Реконструирана система, практика и последици от древния, предмодерен и модерен металодобив и каменодобив;
Създадени обществено-политически, културни и икономически структури, имащи отношение към формирането на културно-историческото наследство.