Археологически разкопки в Египет (сезон 6)

Археологически разкопки в Египет (сезон 6)
Финансиране:
Централен фонд за стратегическо развитие
Направление:
Хуманитарни науки
Ръководител:
Теодор Арсов Леков доц. д-р
Статус:
реализиран

Проектът успешно завърши поредния шести сезон на археологическите разкопки на Тиванска гробница № 263, на жреца Пиай от времето на XIX египетска династия, която се намира в Шейх абд ел-Курна (на Западния бряг на град Луксор, Египет). Разкопките се проведоха в периода януари – февруари 2017 г. и взеха участие членове на „Българския институт по египтология“, департамент „Антропология”, студенти и др.
През настоящия сезон продължи работата по разкриването на подземните помещения на външната шахта на гробницата, изследване, което бе започнато през миналия сезон. В хода на проучването на подземните помещения и шахти бяха открити множество артефакти: множество останки от мумифицирани тела и кости, ушебти (керамични и фаянсови фигурки), фрагменти от рисувани дървени ковчези, ленени бинтове от мумии, керамика, фрагменти от погребален инвентар и др. Най-голям интерес предизвикаха откритите канопи – съдове за поставяне на вътрешностите от Третия преходен период. Бяха открити два такива символични съда от пясъчник с глави на божествата, които охраняват останките на мъртвия. Сред другите важни находки бяха откритите фрагменти от каменната декорация на гробницата, съдържащи йероглифен текст и изображения – над 50 отделни фрагменти. Намерените каменни блокове ще ни позволят в бъдеще да направим реконструкция на входната част на гробницата и новооткритите релефи да бъдат реставрирани на място. Новооткритите предмети бяха фотографирани, описани и проучени.
Шестият археологически сезон на проучване на гробницата на Пиай (ТТ 263) изпълни поставените цели и разкри нови перспективи за бъдещи проучвания на обекта.


Екип:

  • доц. д-р Теодор Леков - преподавател
  • проф. Сергей Игнатов д.н. - преподавател
  • доц. д-р Емил Бузов - преподавател
  • проф. д-р Васил Гарнизов - преподавател
  • Венета Райчева - студент