Реализация на сътрудничество и преподаване по договор между НБУ и Московския държавен лингвистичен университет - 2017 г.

Реализация на сътрудничество и преподаване по договор между НБУ и Московския държавен лингвистичен университет - 2017 г.
Финансиране:
Централен фонд за стратегическо развитие
Направление:
Хуманитарни науки
Ръководител:
Ирина Тончева Георгиева доц. д-р
Статус:
реализиран

Проектът цели реализиране на преподавателски обмен по договор с Московски държавен лингвистичен университет (МДЛУ) за пролетен семестър (15 април – 15 юни 2017 г.) и довършване на монография на тема “Темпоралните идиоми в българския и руския език” на доц. Ирина Георгиева и също така изследване на съвременната руска култура и участие на доц. Петя Александрова в театралния фестивал “Золотая маска” (29 март – 6 април 2017 г.).


Екип:

  • доц. д-р Ирина Георгиева - преподавател
  • проф. Петя Александрова д.н. - преподавател