Струмица и Струмишко в историята

Струмица и Струмишко в историята
Финансиране:
Централен фонд за стратегическо развитие
Направление:
Хуманитарни науки
Ръководител:
Живко Ангелов Лефтеров доц. д-р
Статус:
реализиран

Организиране на пътуващ семинар и практическо обучение (in situ) на студенти от БП “История”, “Археология” и “История и археология” и майнър програмите “История” и “Археология” с маршрут София – Петрич – Ключ – Ново село – Водоча – Велюша – Струмица – София (1 – 2 април 2017 г.) и реализиране на изследователска дейност, свързана с проучване и събиране на материали, отразяващи културно-историческото наследство в областта.


Постигнати резултати


1. Практическо обучение и кредити за студентите, записали извънаудиторни курсове HISB142 “Семинар “Пътуване до исторически и културни центрове, част I” и HISB165 “Пътуване до исторически и културни центрове, част IV”;
2. Изложба на фотоси от пътуващия семинар по случай откриване на новата академична година 2017/18 г.;


Екип:

  • доц. д-р Живко Лефтеров - преподавател
  • проф. д-р Цветанка Чолова - преподавател
  • доц. д-р Светла Янева - преподавател
  • доц. д-р Зарко Ждраков - преподавател
  • доц. д-р Лъчезар Стоянов - преподавател
  • доц. д-р Димитър Гюдуров - преподавател
  • гл. ас. д-р Методи Методиев - преподавател