Европа: Глобални заплахи и интегрирана сигурност. Сигурност в Черноморския регион

Европа: Глобални заплахи и интегрирана сигурност. Сигурност в Черноморския регион
Финансиране:
Централен фонд за стратегическо развитие
Направление:
Сигурност и отбрана
Ръководител:
Николай Стефанов Радулов проф. д-р
Статус:
реализиран

Провеждане на международна научна конференция в НБУ на тема “Европа: Глобални заплахи и интегрирана сигурност. Сигурност в Черноморския регион” (19 май 2017 г.).


Екип:

  • проф. д-р Николай Радулов - преподавател
  • проф. д-р Ненко Дойков - преподавател
  • доц. д-р Йордан Бакалов - преподавател
  • ас. д-р Дафинка Сидова - докторант
  • ас. д-р Михаел Димитров - докторант
  • Анна Христова Григорова - служител