Издигане авторитета на НБУ и ДНМС чрез участие на преподаватели в конференции

Издигане авторитета на НБУ и ДНМС чрез участие на преподаватели в конференции
Финансиране:
Централен фонд за стратегическо развитие
Направление:
Сигурност и отбрана
Ръководител:
Николай Стефанов Радулов проф. д.н.
Статус:
реализиран

Участие на преподаватели от деп. “Национална и международна сигурност” с доклади в две научни конференции в НБУ във Велико Търново (1 – 2 юни 2017 г.) и ВСУ “Черноризец Храбър” във Варна (23 – 24 юни 2017 г.).


Екип:

  • проф. Николай Радулов д.н. - преподавател
  • проф. Димитър Йончев д.н. - преподавател
  • проф. д-р Христо Георгиев - преподавател
  • проф. Георги Бахчеванов д.н. - преподавател
  • д-р Тихомир Стойчев - преподавател
  • доц. д-р Михаел Димитров - докторант
  • гл. ас. д-р Дафинка Сидова - докторант