Литературен конкурс за средношколци, изучаващи английски език – 2017 г.

Литературен конкурс за средношколци, изучаващи английски език – 2017 г.
Финансиране:
Централен фонд за стратегическо развитие
Направление:
Хуманитарни науки
Ръководител:
Милка Стефанова Хаджикотева гл. ас. д-р
Статус:
реализиран

Провеждане на литературен конкурс за писане на есе и кратък разказ по зададено първо изречение за средношколци на английски език в НБУ на 10 юни 2017 г.


Екип:

  • гл. ас. д-р Милка Хаджикотева - преподавател
  • доц. д-р Мария Нейкова - преподавател
  • доц. д-р Мария Стамболиева - преподавател
  • преп. Маргарита Хаджиниколова - преподавател
  • преп. Вержиния Велкова - преподавател
  • преп. Мария Ганчева - преподавател
  • преп. Слава Черпокова - преподавател