13th World Congress of Semiotics – International Association for Semiotic Studies (IASS-AIS) 13-ти Световен конгрес по семиотика – Международна асоциация за семиотични изследвания

13th World Congress of Semiotics – International Association for Semiotic Studies (IASS-AIS) 13-ти Световен конгрес по семиотика – Международна асоциация за семиотични изследвания
Финансиране:
Централен фонд за стратегическо развитие
Направление:
Хуманитарни науки
Ръководител:
Мони Ешуа Алмалех проф. д.н.
Статус:
реализиран

Участие на проф. Мони Алмалех в 13-ти Световен конгрес по семиотика на Международната асоциация за семиотични изследвания в Каунас, Литва (26 – 30 юни 2017 г.) с доклад на тема “The man becomes Adam”.


Екип:

  • проф. Мони Алмалех д.н. - преподавател