An Abductive Strategy for Planning Multi-Experiment Studies” – участие на доклад на 9-тия Европейски конгрес по аналитична философия в Мюнхен, 21-26 август 2017 г.

An Abductive Strategy for Planning Multi-Experiment Studies” – участие на доклад на 9-тия Европейски конгрес по аналитична философия в Мюнхен, 21-26 август 2017 г.
Финансиране:
Централен фонд за стратегическо развитие
Направление:
Хуманитарни науки
Ръководител:
Антон Добромиров Дончев
Статус:
реализиран

На състоялия се от 21 до 26 август, 2017 г. в Мюнхен “Девети европейски конгрес по аналитична философия” (ECAP 9) Антон Дончев представи „Абдуктивна стратегия за планирането на проучвания с множество експерименти“ (An Abductive Strategy for Planning Multi-Experiment Studies).


Постигнати резултати


1. Публикация с информация за конгреса:
Дончев, А., Бакалова, М., Ангелова, М., Елчинов, Д. и Гурова, Л., 2017. Девети европейски конгрес по аналитична философия (ECAP 9). Философски алтернативи, 6(26), сс.151-159.
https://www.ceeol.com/search/article-detail?id=594088
2. Завършена докторска дисертация на Антон Дончев;
3. Осъществяване на контакти с философи в областта на аналитичната философия.


Екип:

  • Антон Дончев - докторант