Актуалност на платонизма. Изследователска работа във Фондация Hardt

Актуалност на платонизма. Изследователска работа във Фондация Hardt
Финансиране:
Централен фонд за стратегическо развитие
Направление:
Хуманитарни науки
Ръководител:
Лидия Димитрова Денкова проф. д-р
Статус:
действащ

Провеждане на изследователска работа от проф. д-р Лидия Денкова във Фондация Hardt в Женева, Швейцария в периода 5 – 9 юни 2017 г.; Възможност за представяне във Фонда на Фондацията на всички изследвания на проф. Богданов, свързани с класическата античност и издадени на чужди езици; Представяне на новата форма за изучаване на платонизма, изработена в НБУ – анимацията на анлийски “За куклите и хората. Как да познаем себе си” (по Законите на Платон)


Екип:

  • проф. д-р Лидия Денкова - преподавател