Участие в 9-ти Европейски конгрес по аналитична философия (ECAP 9, Мюнхен, 21-26.08.2017)

Участие в 9-ти Европейски конгрес по аналитична философия (ECAP 9, Мюнхен, 21-26.08.2017)
Финансиране:
Централен фонд за стратегическо развитие
Направление:
Хуманитарни науки
Ръководител:
Лилия Александрова Гурова проф. д-р
Статус:
реализиран

На състоялия се от 21 до 26 август, 2017 г. в Мюнхен Девети европейски конгрес по аналитична философия (ECAP9) доц. Лилия Гурова представи „Някои нетривиални следствия на възгледа, според който добрите обяснения повишават разбирането на обясняваните явления“.
Публикувана е статия по темата на презентацията: Gurova, L. (2017). On some non-trivial implications of the view that good explanations increase our understanding of explained phenomena. Balkan Journal of Philosophy 9 (1), 45-52.

Информация за конгреса, на който за пръв път имаше забележимо българско присъствие, предстои да излезе в списание „Философски алтернативи“.


Постигнати резултати


1. Семинар в НБУ;
2. Публикация в Balkan Journal of Philosophy и в сп. “Философски алтернативи”


Екип:

  • проф. д-р Лилия Гурова - преподавател