Участие с доклад в годишната Конференция на Thoreau Society (Торо Сосайъти) – Конкорд, Масачузетс, САЩ, 11-18 юли 2017 г.

Участие с доклад в годишната Конференция на Thoreau Society (Торо Сосайъти) – Конкорд, Масачузетс, САЩ, 11-18 юли 2017 г.
Финансиране:
Централен фонд за стратегическо развитие
Направление:
Хуманитарни науки
Ръководител:
Албена Кузманова Бакрачева проф. д.н.
Статус:
реализиран

Докладът “’Henry David Thoreau’: the Beginning of Thoreau’s Great Narrative of Self” („‘Хенри Дейвид Торо’: началото на големия автонаратив на Торо”), изнесен в Конкорд, Масачузетс, САЩ, от проф. Албена Бакрачева, д.ф.н. на Годишната Конференцията на Thoreau Society, 11-18 юли 2017 г., на тема Thoreau Bicentennial Gathering: Celebrating the Life, Works, and Legacy of Henry D. Thoreau и посветена на 200-годишнината от рождението на големия американски писател и философ, е съсредоточен върху именуването като специфично смислонатоварена характеристика на американската култура и решението да направиш собствен избор на собствено име като проявление на собствено американското в личния, интелектуалния и професионалния път на Хенри Дейвид Торо, за когото големият негов съвременник Ралф Уолдо Емерсън пише: „Никога не е съществувал по-истинския американец от Торо”.


Постигнати резултати


1. Популяризиране на НБУ и МП “Американистика и британистика. Сравнителни изследвания” сред американската академична общност;
2. Публикация в Юбилеен сборник от конференцията;
3. Семинар в НБУ.


Екип:

  • проф. Албена Бакрачева д.н. - преподавател