Участие с доклад в международна научна конференция “Раждане, смърт и ново раждане: (ре)генериране на текста

Участие с доклад в международна научна конференция “Раждане, смърт и ново раждане: (ре)генериране на текста
Финансиране:
Централен фонд за стратегическо развитие
Направление:
Хуманитарни науки
Ръководител:
Морис Наме Фадел доц. д.н.
Статус:
реализиран

Участие на доц. д-р Морис Фадел с доклад на тема “Death” and “Rebirth” of Reality in Deconstruction” в международна научна конференция “Раждане, смърт и ново раждане: (ре)генериране на текста, организирана от Университета в Букурещ, Румъния, 8-10 юни 2017 г.


Екип:

  • доц. Морис Фадел д.н. - преподавател