Литературен конкурс за средношколци, изучаващи английски език

Литературен конкурс за средношколци, изучаващи английски език
Финансиране:
Централен фонд за стратегическо развитие
Направление:
Хуманитарни науки
Ръководител:
Мария Дечова Стамболиева доц. д-р
Статус:
реализиран

Проектът цели провеждане за трета поредна година на конкурс за творческо писане на английски език (есе или разказ по зададено първо изречение), насочен към ученици от 10-11 клас на гимназиите с изучаване на английски език. Конкурсът се проведе от студенти в програма „Англицистика“, консултирани от ръководителя на проекта и преподавател в НБУ – доц. д-р Мария Стамболиева. Студентите участват в създаването на изпитните материали, оценяването на конкурсните работи и в награждаването на участниците. Студенти от деп. „Театър“ подготвят заедно с колегите си от деп. „Англицистика“ кратка пиеса на английски език, която е представена на церемонията по награждаване на победителите в конкурса - най-добре представилите се ученици и училище.

Литературният конкурс се проведе на 11 май 2013 г. в НБУ.


Постигнати резултати


1. Награди за участниците в конкурса;
2. Практическа работа за студентите от деп. "Англицистика";
3. Популяризиране на НБУ сред средношколците;


Екип:

  • доц. д-р Мария Стамболиева - преподавател
  • Алексина Модрева - студент
  • Виктор Кунчев - студент
  • Ива Емилова - студент
  • Кольо Колев - студент
  • Мария Караиванова - студент
  • Мартин Петков - студент
  • Теодора Николова - студент