TRAD NBU 2017 Първа лятна школа по превод на тема: Преводът като вид комуникация

TRAD NBU 2017 Първа лятна школа по превод на тема: Преводът като вид комуникация
Финансиране:
Централен фонд за стратегическо развитие
Направление:
Хуманитарни науки
Ръководител:
Мария Живкова Грозева-Минкова проф. д.н.
Статус:
реализиран

Провеждане на първа лятна школа по превод в НБУ (25 – 26 септември 2017 г.) с работни езици немски, испански, италиански, френски и английски.
Програма:
TRAD NBU 2017
Тема: Преводът като вид комуникация
25.09.2017 понеделник
Регистрация: 25.09.2017, 11.00 – 13.00 ч.
Откриване: 13.00 – 13.30 ч., зала 304, корпус 2
Пленарни доклади: зала 304/ корпус 2
1. Проф. д.ф.н. Ана Димова: 13.30 – 14.30 ч.
Тема: Преводът като интеркултурна комуникация: чуждото и родното при превода.
2. Доц. д-р Дария Карапеткова 14.30 – 15.30 ч.
Тема: Практически ползи от теорията на превода
Кафе пауза 15.30 – 16.00
Работни групи: 16.00 – 17.30 ч. и 17.30 - 19.00 ч.
1. Професионална симулация – ръководители: проф. д.ф.н. Мария Грозева и доц. д-р
Борис Наймушин – зала 401/ корпус 2
Екип: гл. ас. д-р Даниела Александрова, гл. ас. д-р Милен Шипчанов, ас. Петя Петкова
2. Превод на административни текстове – ръководител: проф. д-р Дияна Янкова
Екип: преп. Нора Кръстева, ас.Петя Петкова, преп. В. Славова
Зали: Английски език – 301/ корпус 2, немски език – 402/ корпус 2, испански език 303/
корпус 2, френски език – 307/2, италиански език – 403/ корпус 2,
Коктейл за участниците – Артес НБУ 19.30 – 20.30 ч.
26.09.2017 – вторник
Пленарни доклади: зала 304/ корпус 2
1. Проф. д-р Борис Парашкевов: 9.30 – 10.30 ч.
Тема: „Превод на текстове, съдържащи регионалнизми или диалектизми
2. Доц. д-р Анушка Леви: 10.30 – 11.30 ч.
Тема: Роля на преводача като придружител на делегации
Обедна почивка 11.30 – 13.00 ч.
Работни групи: 13.00 – 14.30 ч. и 14.30 – 16.00 ч.
1. Филмов превод, субтитриране и редакция – ръководител: гл. ас. д-р Венета Сиракова
Екип: ас. Амелия Марева, ас. Анелия Ламбова, преп. Десислава Давидова
Зали: Английски език – 01/ корпус 2, немски език – 02/ корпус 2, испански език 104/ корпус
2, френски език – 112/ корпус 2, италиански език – 403/ корпус 2
3. Превод на текстове в туризма – ръководител: доц. д-р Елена Савова
Екип: , гл.ас. д-р Милка Хаджикотева, преп. Десислава Давидова, преп. Любка Славова,
преп. Диан Карагеоргиев, Живко Христов
Зали: Английски език – 301/ корпус 2, немски език – 402/ корпус 2, испански език 303/
корпус 2, френски език – 307/ корпус 2, италиански език – 403/ корпус 2.
Кафе пауза 16.00 – 16. 30 ч.
Закриване и раздаване на сертификатите 16.30 ч.


Постигнати резултати


1. Сертификати и кредити за студентите;
2. Популяризиране сред студентите от филологически специалности и привличане на международни участници за школата.


Екип:

 • проф. Мария Грозева д.н. - преподавател
 • доц. д-р Венета Сиракова - преподавател
 • доц. д-р Нели Раданова - преподавател
 • доц. д-р Анелия Бръмбарова - преподавател
 • гл. ас. д-р Мария Спасова - преподавател
 • гл. ас. д-р Милен Шипчанов - преподавател
 • ас. Петя Петкова - Сталева - преподавател
 • гл. ас. Анелия Ламбова - преподавател
 • преп. Нора Кръстева - преподавател
 • гл. ас. д-р Магдалена Караджункова - преподавател
 • преп. Любка Славова - преподавател
 • преп. Валентина Славова - преподавател
 • преп. д-р Десислава Давидова - преподавател
 • преп. Диан Карагеоргиев - преподавател
 • доц. д-р Борис Наймушин - преподавател
 • гл. ас. Амелия Марева - преподавател
 • гл. ас. д-р Милка Хаджикотева - преподавател
 • доц. д-р Мария Стамболиева - преподавател