Янина – столицата на Епир

Янина – столицата на Епир
Финансиране:
Централен фонд за стратегическо развитие
Направление:
Хуманитарни науки
Ръководител:
Живко Ангелов Лефтеров доц. д-р
Статус:
реализиран

Традиционно и тази година департамент „История“ проведе пътуващ семинар(3-5 ноември 2017 г.), чиято цел е да реализира обучение по българска история в земи, останали извън пределите на страната. Маршрутът на семинара бе: София – Кулата – Янина – Додона – София. По време на семинара бяха посетени в гр. Янина - Старият град и крепостта, в рамките на които са: Аслан паша джамия; Етнографски музей, Фетхие джамия и гробницата на Али паша; Часовниковата кула, Византийският музей, Музей на среброто; остров Ниси, манастирите „Св. Пантелеймон”, „Преображение Господне”, „Св. Никола на Методатите” и др.
Отличните проекти на студентите по темата на семинара ще бъдат публикувани в Годишник на департамент „История“, Т.9. Есе на тема „Историкът: оракул-жрец“ на Габриела Георгиева, № F74578 ще бъде публикувано в Университетски дневник.


Постигнати резултати


1. Практическо обучение за студентите от курсове HISB142 Семинар “Пътуване до исторически и културни центрове” част I и HISB167 Семинар “Кръстопът на религии”;
2. Снимков материал на исторически паметници и рекликви;
3. Публикация на студентски разработки в Годишник на деп. “История” и в. "Университетски дневник";


Екип:

  • доц. д-р Живко Лефтеров - преподавател
  • доц. д-р Лъчезар Стоянов - преподавател
  • доц. д-р Светла Янева - преподавател
  • доц. д-р Зарко Ждраков - преподавател