Участие на гл. ас. д-р Радосвета Кръстанова, ръководител на Франкофонски център за академични постижения в НБУ, в международна конференция по социални науки, организирана от Университета на Лотарингия, Мец, Франция (22 – 24.11.2017)

Участие на гл. ас. д-р Радосвета Кръстанова, ръководител на Франкофонски център за академични постижения в НБУ, в международна конференция по социални науки, организирана от Университета на Лотарингия, Мец, Франция (22 – 24.11.2017)
Финансиране:
Централен фонд за стратегическо развитие
Направление:
Хуманитарни науки
Ръководител:
Радосвета Трендафилова Кръстанова-Канева гл. ас. д
Статус:
реализиран

Участие на гл. ас. д-р Радосвета Кръстанова в международна конференция по социални науки, организирана от Университета на Лотарингия, Мец, Франция (22 – 24 ноември 2017 г.) с доклад на тема “Дебати в средите на зелените активисти в България: между манихейството и (еко) комплексността. “Антрополитическо” изследване на три поколения зелени в България”.


Постигнати резултати


1. Разработване на научна статия за сборника с актовете от конференцията, предвиден за печат през 2019 г.;
2. Планиран семинар за събитието по проекта в рамките на Месеца на Франкофонията в НБУ, организиран от Франкофонски център за академични постижения в НБУ (март 2018 г.);
3. Mатериали от конференцията са включени в курсовете POLB104 "Граждански движения и организации" (БП „Политически науки“) и POLF616 "Транснационални мобилизации и движения"(на френски език)(БП „Meждународна политика на френски език“);
4. Популяризиране на Франкофонски център за академични постижения в НБУ;


Екип:

  • гл. ас. д-р Радосвета Кръстанова-Канева - преподавател