България и българистиката в променящия се свят. Участие в научен форум в Университета на Лодз, Полша

България и българистиката в променящия се свят. Участие в научен форум в Университета на Лодз, Полша
Финансиране:
Централен фонд за стратегическо развитие
Направление:
Хуманитарни науки
Ръководител:
Пламен Иванов Дойнов проф. д.н.
Статус:
реализиран

На 7 и 8 декември 2017 г. доц. Пламен Дойнов, д.н. и доц. д-р Йордан Ефтимов взеха участие в международната конференция „Български форум. България и българистиката в променящия се свят“, която се състоя в Университета на гр. Лодз, Полша.
Там те представиха своите доклади, съответно – Пламен Дойнов, „Случаят като инструмент за изследване на литературата на НРБ“ и Йордан Ефтимов, „Христо Фотев и Константин Павлов, прочетени през новоисторическа бленда“. По-късно по време на дискусията на форума и в колегиални разговори те запознаха публиката с дейности и програми на департамент „Нова българистика“, като акцентираха върху дългосрочния научен проект „Литературата на НРБ (1946-1990)“.
Бяха създадени реални предпоставки за включването на департамент „Нова българистика“ в международна българистична мрежа и бяха осъществени контакти за съвместни проекти с академични институции в Полша.


Постигнати резултати


1. Публикации в научен сборник;
2. Популяризиране на програмите на деп. “Нова българистика” и научния проект “Литературата на НРБ (1946 - 1990)”


Екип:

  • проф. Пламен Дойнов д.н. - преподавател
  • доц. д-р Йордан Ефтимов - преподавател