Посещение на доц. д-р Борис Наймушин в Институт за международно право и икономика А.С. Грибоедов, Москва в рамките на Договора за сътрудничество и развитие на отношенията в областта на образованието и науката (29 януари – 2 февруари 2018 г.)

Посещение на доц. д-р Борис Наймушин в Институт за международно право и икономика А.С. Грибоедов, Москва в рамките на Договора за сътрудничество и развитие на отношенията в областта на образованието и науката (29 януари – 2 февруари 2018 г.)
Финансиране:
Централен фонд за стратегическо развитие
Направление:
Хуманитарни науки
Ръководител:
Борис Анатолиевич Наймушин доц. д-р
Статус:
действащ

Организиране и провеждане на семинар по превод от Институт за международно право и икономика А.С. Грибоедов и Института по хуманитаристика към Санкт-Петербургски политехнически университет (СПбПУ) на тема “Как да се готвим за конкурси по устен превод” и подготовка за международния конкурс по устен превод, който ще се проведе в СПбПУ през м. март 2018 г. Посещение на Институт за международно право и икономика А.С. Грибоедов (ИМПИ), Москва и уточняване на възможностите и областите на сътрудничество, обмен на студенти и преподаватели.


Екип:

  • доц. д-р Борис Наймушин - преподавател