Български литературни класици

Български литературни класици
Финансиране:
Централен фонд за стратегическо развитие
Направление:
Хуманитарни науки
Ръководител:
Надя Андонова Терзиева
Статус:
реализиран

Изработване на 20 бр. диоптрични очила за четене по модел на очилата на български автори: Димитър Димов, Леда Милева, Атанас Далчев, Вера Мутафчиева, Дамян Дамянов, Валери Петров, които ще бъдат продавани в книжарницата към Център за книгата на НБУ в кутийки с логото на НБУ, името на писателя и избрана сентенция с продажна цена 45 лв.


Постигнати резултати


1. Насърчаване четенето на произведения на значими български автори;
2. Подкрепа за образованието през целия живот;


Екип:

  • Надя Терзиева - служител
  • Ваня Руменова Русева - служител
  • Таня Димитрова Йорданова - служител
  • Радослава Григорова Игнатова - служител