Петата вълна на Европейско изследване на ценностите (European Values Survey - EVS) – етап III

Петата вълна на Европейско изследване на ценностите (European Values Survey - EVS) – етап III
Финансиране:
Централен фонд за стратегическо развитие
Направление:
Хуманитарни науки
Ръководител:
Георги Фотев Георгиев проф. д.н.
Статус:
действащ

Провеждане на последен етап от европейско изследване на ценностите (EVS), което се провежда едновременно във всички европейски страни на три етапа. НБУ е част от консорциума от университети, представляващи включените в проекта европейски страни.


Екип:

  • проф. Георги Фотев д.н. - преподавател