Реализация на сътрудничество по Договора между НБУ и Московския държавен лингвистичен университет – 2018 г.

Реализация на сътрудничество по Договора между НБУ и Московския държавен лингвистичен университет – 2018 г.
Финансиране:
Централен фонд за стратегическо развитие
Направление:
Хуманитарни науки
Ръководител:
Галина Недялкова Куртева доц. д-р
Статус:
действащ

Преподавателски обмен по договор с Московски държавен лингвистичен университет (МДЛУ) за пролетен семестър (15 април – 15 юни 2018 г.) на доц. Галина Куртева, представяне на цялостния комплект на НБУ “Здравейте-учебник по български език за чужденци” – 1 и 2 част, апробация и представяне на третия учебник “Здравейте” за ниво C1 и C2, разработване на учебна програма за специалността “Българистика” в МДЛУ за периода (2018-2019 г.) в рамките на преводаческия факултет и на кабинета по български език и култура в МДЛУ чрез провеждане на редовен семинар и работа върху научен труд на тема “Приложна ератология – преподавателските и преводаческите стратегии в светлината на анализа на грешки”.


Екип:

  • доц. д-р Галина Куртева - преподавател