Участие на трима чуждестранни лектори в Международния научен семинар “Двете лица на писателя: Персонални казуси в източноевропейските литератури

Участие на трима чуждестранни лектори в Международния научен семинар “Двете лица на писателя: Персонални казуси в източноевропейските литератури
Финансиране:
Централен фонд за стратегическо развитие
Направление:
Хуманитарни науки
Ръководител:
Пламен Иванов Дойнов проф. д.н.
Статус:
реализиран

Участие на 3 гост-лектори в Международния научен семинар “Двете лица на писателя: Персонални казуси в източноевропейските литератури” – проф. Евгений Добренко (Шефилдски университет, Великобритания) на 27 март 2018 г., д-р Антал Бабуш (Унгарска академия на науките) на 24 април 2018 г. и проф. Валентина Хархун (Нижински университет “Н. Гогол”, Украйна) на 29 май 2018 г., организиран от деп. “Нова българистика”.


Екип:

  • проф. Пламен Дойнов д.н. - преподавател
  • доц. д-р Йордан Ефтимов - преподавател
  • проф. Михаил Неделчев - преподавател
  • доц. Морис Фадел д.н. - преподавател