Скопие и Скопско в историята

Скопие и Скопско в историята
Финансиране:
Централен фонд за стратегическо развитие
Направление:
Хуманитарни науки
Ръководител:
Живко Ангелов Лефтеров доц. д-р
Статус:
действащ

Организиране и провеждане на пътуващ семинар и практическо обучение in situ за студенти от програмите по история и археология (24 – 25 март 2018 г.) с маршрут София – Скопие – каньон Матка – София и представяне на отделни исторически обекти от студентите.


Екип:

  • доц. д-р Живко Лефтеров - преподавател
  • доц. д-р Лъчезар Стоянов - преподавател
  • доц. д-р Светла Янева - преподавател
  • доц. д-р Зарко Ждраков - преподавател