Европейска магистърска програма по технологии на писмения и устния превод - EM TTI

Европейска магистърска програма по технологии на писмения и устния превод - EM TTI
Финансиране:
Външен

Еразъм + Мундус

Направление:
Хуманитарни науки
Ръководител:
Мария Дечова Стамболиева доц. д-р
Статус:
действащ