IC3T

IC3T
Финансиране:
Външен

Обучение през целия живот - хоризонтална програма "Учебни визити", дейност "Политически развития и иновации"

Направление:
Хуманитарни науки
Ръководител:
Вержиния Христова Велкова преп.
Статус:
реализиран

Насърчаване на сътрудничеството на общоевропейско ниво в контекста на ученето през целия живот
Предложената тема е "ИКТ за целите на образованиета"


Постигнати резултати


Успешно организирана и проведена в НБУ учебна визита през м. юни, 2013 г.


Екип:

  • преп. Вержиния Велкова - преподавател