Участие с доклад в Конференцията на IASA (The International American Studies Association) и Карловия Университет, Прага – Прага, 26-27 април 2018 г.

Участие с доклад в Конференцията на IASA (The International American Studies Association) и Карловия Университет, Прага – Прага, 26-27 април 2018 г.
Финансиране:
Централен фонд за стратегическо развитие
Направление:
Хуманитарни науки
Ръководител:
Албена Кузманова Бакрачева проф. д.н.
Статус:
реализиран

Участие на проф. Албена Бакрачева, д.н. в международна конференция “Transnational Legacies of 1968: Between Memory, Politics and Culture” на IASA (Международна организация по американистика) и Карловия Университет, Прага (26 – 27 април 2018 г.) с доклад на тема “Men first, Subjects Afterwards:” Thoreau, “Civil Disobedience,” and the Thoreauvian Echoes of 1968 and After”.


Екип:

  • проф. Албена Бакрачева д.н. - преподавател