Участие в международна конференция “Отвъд всички граници: Анатолия през I хилядолетие пр. Хр.” (“Beyond All Boundaries: Anatolia in the 1st Millennium B.C.”)

Участие в международна конференция “Отвъд всички граници: Анатолия през I хилядолетие пр. Хр.” (“Beyond All Boundaries: Anatolia in the 1st Millennium B.C.”)
Финансиране:
Централен фонд за стратегическо развитие
Направление:
Хуманитарни науки
Ръководител:
Майя Димитрова Василева доц. д-р
Статус:
действащ

Участие на доц. д-р Майя Василева в международна конференция “Отвъд всички граници: Анатолия през I хилядолетие пр. Хр.”, организиране от Университета в Берн и Университета Юлиус Максимилиан във Вюрцбург в Аскона, Швейцария (17 – 22 юни 2018 г.) с доклад на тема “Фригийски ономастични бележки: Близкоизточни и Егейски взаимодействия”.


Екип:

  • доц. д-р Майя Василева - преподавател