Канада позната и непозната: изследване сред български студенти

Канада позната и непозната: изследване сред български студенти
Финансиране:
Централен фонд за стратегическо развитие
Направление:
Хуманитарни науки
Ръководител:
Андрей Андреев Андреев
Статус:
реализиран

Участие на Анрей Андреев в Десетата международна конференция по британистика, американистика и канадистика “Създаване, формиране и обозначаване”, организирана от университета Масарик, гр. Бърно, Чехия (5 – 7 февруари 2015 г.) с доклад и презентация на тема “Canada the Unknown: A Study among Bulgarian Students (A Cultural Exploration)”, част от докторската му дисертация.


Екип:

  • Андрей Андреев - преподавател