Публична лекция по съвременна българска литература

Публична лекция по съвременна българска литература
Финансиране:
Централен фонд за стратегическо развитие
Направление:
Хуманитарни науки
Ръководител:
Йордан Симеонов Ефтимов доц. д-р
Статус:
реализиран

Изнасяне на публична лекция на гл. ас. д-р Йордан Ефтимов по съвременна българска литература за преподаватели и студенти от Института по славянски филологии към Ягелонския университет в Краков и провеждане на редица срещи за представяне на преподавателя като съвременен български поет, носител на национални награди за поезия (11 – 15 май 2015 г.).


Постигнати резултати


1. заздравяване и задълбочаване на контактите на деп. “Нова българистика” с Ягелонския университет (сключен договор по програма “Еразъм” през 2013 г.);
2. разгласа на научните и творчески проекти на деп. “Нова българистика” сред полски преподаватели и студенти;


Екип:

  • доц. д-р Йордан Ефтимов - преподавател