Югоизточна Европа: новите заплахи за регионалната сигурност

Югоизточна Европа: новите заплахи за регионалната сигурност
Финансиране:
Централен фонд за стратегическо развитие
Направление:
Сигурност и отбрана
Ръководител:
Христо Василев Георгиев проф. д-р
Статус:
реализиран

Организиране на международна научна конференция на тема “Югоизточна Европа: новите заплахи за регионалната сигурност” с два панела “Геополитически аспекти на проблемите на сигурността в Югоизточна Европа” и “Предизвикателствата пред България и справянето с тях” в НБУ от деп. “Национална и международна сигурност” (2 – 3 юни 2015 г.).


Екип:

  • проф. д-р Христо Георгиев - преподавател
  • доц. Тодор Коларов д.н. - преподавател
  • проф. д-р Венелин Георгиев - преподавател
  • гл. ас. д-р Дафинка Сидова - докторант
  • Михаел Димитров - студент
  • Ивайло Петров - докторант
  • Анна Христова Григорова - служител