Литературен конкурс за средношколци, изучаващи английски език - 2015 г.

Литературен конкурс за средношколци, изучаващи английски език - 2015 г.
Финансиране:
Централен фонд за стратегическо развитие
Направление:
Хуманитарни науки
Ръководител:
Мария Дечова Стамболиева доц. д-р
Статус:
реализиран

Конкурс за есе или кратък разказ по зададено първо изречение на английски език за ученици от средни училища, изучаващи английски език, провеждан в НБУ с участието на студенти от деп. “Англицистика” (16 май 2015 г.).


Постигнати резултати


1. популяризиране на НБУ сред бъдещи кандидат-студенти от гимназиите с изучаване на английски език в София и страната;
2. практическа работа за студентите от деп. “Англицистика” – оценяване към курс “Практически английски език”.


Екип:

  • доц. д-р Мария Стамболиева - преподавател
  • гл. ас. д-р Милка Хаджикотева - преподавател