Участие с доклад в годишна Конференция на Thoreau Society (Торо Сосайъти) – Конкорд, Масачузетс, 9-12 юли 2015 г.

Участие с доклад в годишна Конференция на Thoreau Society (Торо Сосайъти) – Конкорд, Масачузетс, 9-12 юли 2015 г.
Финансиране:
Централен фонд за стратегическо развитие
Направление:
Хуманитарни науки
Ръководител:
Албена Кузманова Бакрачева проф. д.н.
Статус:
реализиран

През лятото на 2015 г. проф. Албена Бакрачева, д.ф.н. участва с доклад на тема Thoreau's Sense of Place Thoreau's Walden / Walden Harmony в Годишната конференция на Thoreau Society - Конкорд, Масачусетс, 9-12 юли, 2015 г.


Постигнати резултати


Представяне на резултатите в рамките на семинар със студенти от МП "Американистика и Британистика. Сравнителни изследвания", проведен на 26.10.2015 г.


Екип:

  • проф. Албена Бакрачева д.н. - преподавател