Тероризъм и ислямски фундаментализъм

Тероризъм и ислямски фундаментализъм
Финансиране:
Централен фонд за стратегическо развитие
Направление:
Сигурност и отбрана
Ръководител:
Николай Стефанов Радулов проф. д.н.
Статус:
реализиран

Проектът „Тероризъм и ислямски фундаментализъм“ е изслдователски проект, който има за цел да проучи мнението на представителни експертни общности относно нагласите и възприятията за рисковете пред сигурността на страната, свързани с излямския тероризъм; да проучи мнението на граждани извън сферата на сигурността относно рисковете пред сигурността на страната, свързани с ислямския териризъм; да проучи мнението на студенти относно рисковете пред сигурността на страната; да включи студентите в изследователската работа; да събере обучителен материал за учебно пособие на теми „Тероризъм и ислямски фундаментализъм“, „Организация и тактика на специалните служби за противодействие на тероризма и организирана престъпност“.


Екип:

  • проф. Николай Радулов д.н. - преподавател
  • д-р Тихомир Стойчев - преподавател
  • Радостина Димитрова - студент
  • Анна Николова - студент
  • Диана Кленовска - студент
  • Николай Николов - студент
  • Благовест Динев - студент