Европейско изследване на ценностите (European Value Study)

Европейско изследване на ценностите (European Value Study)
Финансиране:
Централен фонд за стратегическо развитие
Направление:
Хуманитарни науки
Ръководител:
Георги Фотев Георгиев проф. д.н.
Статус:
реализиран

EVS(Европейско изследване на ценностите) е мега-проект в рамките на който в интервал от 10 години се провежда едновременно представително емпирично социологическо изследване в страните участнички. Периодичните изследвания е прието до си наричат вълни. Първото изследване (вълна) се провежда през 1981 г. и обхваща 16 западно-европейски страни. Втората вълна е през 1990 г. и обхваща 27 страни, включително България. Четвъртата вълна ( 2008) са включени 43 страни, в т.ч. Турция. От миналата година НБУ е пълен член на консорциума от европейски университети, които представят страните в обхвата на Проекта. На 30-31 октомври 2015 г. във Виенския университет (Виена, Австрия) се проведе General Assembly of EVS за подготовка на следващата 5 вълна на изследването, което ще се проведе през 2017 г. В сесията участва проф. Георги Фотев, национален програмен директор. Бяха обсъдени теоретични, методологически, финансови и др. въпроси.


Екип:

  • проф. Георги Фотев д.н. - преподавател