Реализация на сътрудничество по два Договора между НБУ и Московския държавен лингвистичен университет

Реализация на сътрудничество по два Договора между НБУ и Московския държавен лингвистичен университет
Финансиране:
Централен фонд за стратегическо развитие
Направление:
Хуманитарни науки
Ръководител:
Татяна Николаева Фед доц. д-р
Статус:
реализиран

Проектът е включва няколко аспекта – разработване на учебни програми за академичния обмен на студенти между НБУ и МДЛУ за учебната 2015/2016 г. в изпълнение на договор за сътрудничество между НБУ и МДЛУ, сключен на 12.12.2002 г.; интервюта и прием на студенти за 2015/2016 г. в МП „Управление в туризма /на български и чужд език/“ – съвместен проект между НБУ и МДЛУ; преподаване на комуникационни стратегии, българска култура и общество, научно и редовно говорене и в специалността „Връзки с обществеността“ в МДЛУ от гл. ас. д-р Иво Ив. Велинов; финализиране на работата върху научен труд на доц. д-р Татяна Фед на тема „Преводите на произведенията на Н.В.Гогол“ на български език през XIX – началото на XXI в. диференциално и интегрално при смянатана преводаческите стратегии“ и консултации с научния консултант проф. А.П.Бондарев, д.н. /МДЛУ/.


Екип:

  • доц. д-р Татяна Фед - преподавател
  • гл. ас. д-р Иво Ив. Велинов - преподавател