Цивилизационни диалози

Цивилизационни диалози
Финансиране:
Централен фонд за стратегическо развитие
Направление:
Хуманитарни науки
Ръководител:
Лъчезар Стоянов Стоянов доц. д-р
Статус:
реализиран

Организиране на научна конференция “Цивилизационни диалози” в Созопол (20 – 23 септември 2015 г.), като част от традицонната годишна поредица поредица на деп. “История” - “Историята като наука, образование и професия” за преподаватели, студенти и докторанти от деп. “История”, “Публична администрация”, “Политически науки”, “Нова българистика”, “Философия и социология”, ВТУ “Св. св. Кирил и Методи”, СУ “Св. Кл. Охридски”, Институт за исторически изследвания, БАН, учители от СОУ, Фондация С.Е.Г.А. и на кръгла маса в рамките на конференцията на тема “Балканите и Европа. История на съвременните проблеми”.


Екип:

  • доц. д-р Лъчезар Стоянов - преподавател
  • Марияна Богданова Стоянова-Алексиева - служител