КЛаДА-БГ - Национална интердисциплинарна изследователска е-инфраструктура за ресурси и технологии за българското езиково и културно наследство, интегрирана в рамките на европейските инфраструктури CLA

КЛаДА-БГ - Национална интердисциплинарна изследователска е-инфраструктура за ресурси и технологии за българското езиково и културно наследство, интегрирана в рамките на европейските инфраструктури CLA
Финансиране:
Външен

МОН - Научни изследвания

Направление:
Хуманитарни науки
Ръководител:
Мария Дечова Стамболиева доц. д-р
Статус:
действащ

Създаване на национална технологична инфраструктура за ресурси и технологии в областта на езиковото, културното и историческото наследство;
Осигуряване на публичен достъп до езикови ресурси и дигитални представяния, до програмни средства и услуги за посочените области;
Решаване с помощта на създадената инфраструктура на различни задачи, насочени към специализирана и към широка аудитория


Екип:

  • доц. д-р Мария Стамболиева - преподавател
  • гл. ас. д-р Милка Хаджикотева - преподавател
  • доц. д-р Мария Нейкова - преподавател
  • гл. ас. д-р Валентина Иванова - преподавател