Популяризиране на франкофонски програми на департамент “Политически науки” в страната и региона на Западните Балкани

Популяризиране на франкофонски програми на департамент “Политически науки” в страната и региона на Западните Балкани
Финансиране:
Централен фонд за стратегическо развитие
Направление:
Хуманитарни науки
Ръководител:
Катя Василева Христова-Вълчева гл. ас. д-р
Статус:
реализиран