Културно-историческото наследство на Западна Тракия

Културно-историческото наследство на Западна Тракия
Финансиране:
Централен фонд за стратегическо развитие
Направление:
Хуманитарни науки
Ръководител:
Лъчезар Стоянов Стоянов доц. д-р
Статус:
реализиран

Провеждане на пътуващ семинар, включващ практическо обучение (in situ) на студенти от БП “История” и към курс HISB564 Проект: “История, паметници и тяхното осмисляне” и изследователска дейност, свързана с проучване и събиране на материали за културно-историческото наследство в Западна Тракия (5-7 декември 2015 г.).


Екип:

  • доц. д-р Лъчезар Стоянов - преподавател
  • проф. д-р Цветанка Чолова - преподавател
  • проф. д-р Румен Генов - преподавател
  • доц. д-р Светла Янева - преподавател
  • доц. д-р Зарко Ждраков - преподавател
  • доц. д-р Живко Лефтеров - преподавател
  • доц. д-р Димитър Гюдуров - преподавател
  • гл. ас. д-р Методи Методиев - преподавател