Археологически разкопки в Египет 2016 г.

Археологически разкопки в Египет 2016 г.
Финансиране:
Централен фонд за стратегическо развитие
Направление:
Хуманитарни науки
Ръководител:
Теодор Арсов Леков доц. д-р
Статус:
реализиран

Продължение на археологическите разкопки на Тиванска гробница №263 (Гробницата на сановника Пиай от времето на XIX египетска династия, 13. Век пр. Хр.), разположена в Курна (Луксор, Египет) в периода 01.02. – 01.03.2016 г.: почистване на вътрешните помещения на гробницата, открити през миналия сезон, разчистване на погребалната камера на гробницата, почистване на двора пред входа на гробницата, обезопасяване на отворите на шахтите, изработване и поставяне на подпори на необходимите места при разчистването на помещенията, изясняване на връзката на гробницата със съседни гробници и коридори, складиране, консервиране и съхранение на новооткрития материал.


Екип:

  • доц. д-р Теодор Леков - преподавател
  • проф. Сергей Игнатов д.н. - преподавател
  • доц. д-р Емил Бузов - преподавател